Terminai ir sąlygos

Sveiki atvykę į Photostrolling!

Šiose taisyklėse ir sąlygose išdėstytos naudojimosi "Photo strolling" interneto svetaine, esančia adresu www.photostroling.com, taisyklės ir nuostatos.

Jei lankotės šioje svetainėje, manome, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis. Toliau nesinaudokite "Photostrolling", jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Slapukai:

Svetainėje naudojami slapukai, padedantys suasmeninti jūsų patirtį internete. Prisijungdami prie "Photostrolling" sutikote naudoti reikiamus slapukus.

Slapukas yra tekstinis failas, kurį tinklalapio serveris įrašo į jūsų kietąjį diską. Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į jūsų kompiuterį perduoti. Slapukai yra unikaliai priskirti jums ir juos gali perskaityti tik jums slapuką išdavusio domeno žiniatinklio serveris.

Mes galime naudoti slapukus rinkti, saugoti ir sekti informaciją statistikos ar rinkodaros tikslais, kad galėtume valdyti savo svetainę. Turite galimybę priimti arba atsisakyti neprivalomų Slapukų. Yra keletas privalomų Slapukų, kurie yra būtini mūsų svetainės veikimui. Šiems Slapukams nereikia jūsų sutikimo, nes jie visada veikia. Atminkite, kad sutikdami su privalomais Slapukais, jūs taip pat sutinkate su trečiųjų šalių Slapukais, kurie gali būti naudojami per trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, jei tokiomis paslaugomis naudojatės mūsų interneto svetainėje, pavyzdžiui, trečiųjų šalių teikiamame vaizdo rodymo lange, integruotame į mūsų interneto svetainę.

Licenzija:

Jei nenurodyta kitaip, "Photo strolling" ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą "Photostrolling" medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Jūs galite naudotis šia Photostrolling medžiaga savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Jums draudžiama:

 • kopijuoti ar skelbti Photostrolling medžiagos

 • Parduoti, nuomoti ar teikti sublicencijas Photostrolling medžiagai

 • Reprodukuoti, dubliuoti ar kopijuoti "Photostrolling" medžiagos

 • platinti "Photostrolling" turinį

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Šios svetainės dalyse naudotojams suteikiama galimybė skelbti nuomones ir keistis informacija tam tikrose svetainės vietose. Puslapis nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš jiems atsiduriant svetainėje. Komentarai neatspindi Photo strolling, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Photostrolling.com neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

Photo strolling pasilieka teisę stebėti visus Komentarus ir pašalinti bet kokius Komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais arba dėl kurių pažeidžiamos šios Taisyklės ir sąlygos.

Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti Komentarus mūsų interneto svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;

 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;

 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą.

 • Komentarai nebus naudojami siekiant prašyti ar reklamuoti verslą ar įpročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate "Photostrolling" neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų Komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį:

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybinės agentūros;

 • Paieškos sistemos;

 • Naujienų organizacijos;

 • Internetinių katalogų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę tokiu pat būdu, kaip jie pateikia nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines;

 • ir visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti hipersaitų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius arba kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia nuorodą pateikusios šalies ir jos produktų ir (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar pritarimo; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus dėl nuorodų:

 • visuotinai žinomų vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinių;

 • .com bendruomenės svetainių;

 • asociacijų ar kitų grupių, atstovaujančių labdaros organizacijoms;

 • internetinių katalogų platintojai;

 • interneto portalai;

 • apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir

 • švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms.

Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei nuspręsime, kad: (a) dėl nuorodos mes nebūsime nepalankiai vertinami arba mūsų akredituotos įmonės; (b) organizacija neturės jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) mums teikiama nauda dėl nuorodos matomumo kompensuos tai, kad nebus "Photostrolling"; ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiami, patvirtinami ar jiems pritariama; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti siųsdami el. laišką adresu Photo strolling. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų svetainę taip:

 • naudodamos mūsų įmonės pavadinimą; arba

 • naudodamos vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba

 • naudodami bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas nuorodą pateikiančios šalies svetainės turinio kontekste ir formate.

Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, nebus leidžiama naudoti Photostrolling logotipo ar kito meno kūrinio, jei nebus sudaryta prekių ženklo licencijos sutartis.

Atsakomybė už turinį:

Mes neatsakome už jokį turinį, kuris pateikiamas jūsų Svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kurios bus iškeltos jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Teisių išsaugojimas:

Mes pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate, kad gavę tokį prašymą nedelsdami pašalintumėte visas nuorodas į mūsų Svetainę. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir savo nuorodų politiką. Nuolat pateikdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų pateikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų iš mūsų svetainės pašalinimas:

Jei mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir informuoti mus apie tai. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti ar atsakyti jums tiesiogiai.

Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija būtų teisinga. Negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo, taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė bus prieinama ir kad joje esanti medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas:

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes nepripažįstame jokių pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata:

 • neapriboja ir nepanaikina mūsų ar jūsų atsakomybės už mirtį ar kūno sužalojimą;

 • apriboja ar panaikina mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą klaidingą pareiškimą;

 • apriboja bet kokią mūsų arba jūsų atsakomybę bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba

 • neapima jokios mūsų arba jūsų atsakomybės, kurios negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, kylančius pagal šį atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, kylančius pagal sutartį, deliktinę atsakomybę ir dėl įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.